Velkommen til VW - Audi Clubshop

Personvern


Personvernerklæring:
Med denne personvernpolicyen angis våre retningslinjer for håndtering av personopplysninger slik at Aksess & Daylight AS kan imøtekomme kravene i EU forordningen GDPR ( General Data Protection Regulation).

I dette dokument redegjør vi om hvilke opplysninger vi samler inn om våre kunder og forbindelser, samt brukere og besøkende på våre nettsteder/nettbutikker.
Vi redegjør også for hvordan og hvorfor vi samler inn og bruker opplysningene samt hvordan vi ivaretar dine rettigheter og reglene i personvernlovgivningen.

Dokumentet kan lastes ned her: Personvernerklæring