Velkommen til VW - Audi Clubshop

Angrebetingelser


Hvis du angrer på et kjøp hos oss, er det Lov om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (Angrerettsloven) som gjelder. Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp, og ikke for bedriftskunder.

Angrerettloven gir deg både plikter og rettigheter dersom du skulle ønske å returnere varen. Ved tvil kan det være nyttig å lese gjennom lovteksten. Som privatkunde kan du fritt returnere varene innen 14 dager fra mottak.

Vi ønsker at transaksjonene rundt angrerett skal være så enkle som mulige for alle parter, innenfor lovens bestemmelser. Ved hvert kjøp blir det sendt ut informasjon om angrerett via e-post. Hvis du velger å benytte deg av din rett til å angre på et kjøp, gir du oss en melding via e-post til firmapost@adprofil.no eller telefon 64 98 05 10 innen fristens utløp med referanse til vårt ordrenummer. Returkostnadene dekkes av kjøper.

Du kan angre på ditt kjøp uten å oppgi noen årsak til oss. Vi må derimot få beskjed om at du angrer deg iht. angrefristloven, snarest eller innen rimelig tid, etter at du har tatt avgjørelsen om å angre (se også Angrefrist og uavhentede pakker).